Kontakt telefon - General promet Čačak Telefon:
032/372 - 722
Radno vreme - General promet Čačak Radno vreme:
Ponedeljak - petak: 08 - 15h

Proizvodni program

Armirano-betonski stubovi za el.energetske linije:10(20)/04 kV
Armirano-betonski stubovi za el.energetske linije:35/10 kV
Armirano–betonski stubovi za nadzemne TT linije