Kontakt telefon - General promet Čačak Telefon:
032/372 - 722
Radno vreme - General promet Čačak Radno vreme:
Ponedeljak - petak: 08 - 15h

Prefabrikovane armirano betonske transformatorske stanice 10(20)/04 kV, snage od 1×400 do 2x1000kVA

TIP BROJ TRAFOA NAPON
GP MBTS - A 1 400 kVA
GP MBTS - A1 1 630 kVA
GP MBTS - B 1 630 kVA/1000 kVA
GP MBTS - C 1 630 kVA/1000 kVA
GP MBTS - C1 1 630 kVA/1000 kVA
GP MBTS - D 2 630 kVA/1000 kVA
GP MBTS - D1 1 630 kVA/1000 kVA
GP MBTS - D2 1 630 kVA/1000 kVA
GP MBTS - E1 2 630 kVA/1000 kVA
GP MBTS - E2 2 630 kVA/1000 kVA
GP MBTS - E3 2 630 kVA/1000 kVA
GP MBTS - E4 2 630 kVA/1000 kVA
GP MBTS - F 4 630 kVA/1000 kVA