Kontakt telefon - General promet Čačak Telefon:
032/372 - 722
Radno vreme - General promet Čačak Radno vreme:
Ponedeljak - petak: 08 - 15h

Armirano-betonski stubovi za el.energetske linije:35/10 kV

Armirano-betonski stubovi 15 m

Red.broj Tip L(m) D(cm) d(cm) t(cm) F(daN) m(kg)
1 15/630 15 55,70 26,00 2,00 630 3360
2 15/1000 15 55,70 26,00 2,00 1000 3642
3 15/1250 15 55,70 26,00 2,00 1250 3540
4 15/1600 15 55,70 26,00 2,00 1600 3650
5 15/2000 15 55,70 26,00 2,00 2000 3750
6 15/2500 15 55,70 26,00 2,00 2500 3950

Armirano-betonski stubovi 18 m

Red.broj Tip L(m) D(cm) d(cm) t(cm) F(daN) m(kg)
1 18/1000 18 58,00 26,00 2,00 1000 4980
2 18/1250 18 58,00 26,00 2,00 1250 5105
3 18/1600 18 58,00 26,00 2,00 1600 5230
4 18/2000 18 58,00 26,00 2,00 2000 5420
5 18/2500 18 58,00 26,00 2,00 2500 5650

Armirano-betonski stubovi 21 m

Red.broj Tip L(m) D(cm) d(cm) t(cm) F(daN) m(kg)
1 21/1000 21 63,33 26,00 2,00 1000 6240
2 21/1250 21 63,33 26,00 2,00 1250 6400
3 21/1600 21 63,33 26,00 2,00 1600 6690
4 21/2000 21 63,33 26,00 2,00 2000 7000