Kontakt telefon - General promet Čačak Telefon:
032/372 - 722
Radno vreme - General promet Čačak Radno vreme:
Ponedeljak - petak: 08 - 15h

Kompaktne prefabrikovane armirano betonske transformatorske stanice 10(20)/04 kV, snage od 1×630 do 2×1000 kVA

TIP BROJ TRAFOA NAPON
GP KBTS 1 1 630 kVA/1000 kVA
GP KBTS 2 2 630 kVA/1000 kVA