Kontakt telefon - General promet Čačak Telefon:
032/372 - 722
Radno vreme - General promet Čačak Radno vreme:
Ponedeljak - petak: 08 - 15h

Armirano-betonski stubovi za nadzemne TT linije

Armirano-betonski stubovi 6 m

Red.broj Tip L(m) D(cm) d(cm) t(cm) F(daN) m(kg)
1 6/100 6 220 130 160 100 312
2 6/150 6 220 130 160 150 312
3 6/200 6 220 130 160 200 322
4 6/315 6 220 130 160 315 330

Armirano-betonski stubovi 7 m

Red.broj Tip L(m) D(cm) d(cm) t(cm) F(daN) m(kg)
1 7/100 7 235 130 160 100 356
2 7/150 7 235 130 160 150 362
3 7/200 7 235 130 160 200 367
4 7/315 7 235 130 160 315 382

Armirano-betonski stubovi 8 m

Red.broj Tip L(m) D(cm) d(cm) t(cm) F(daN) m(kg)
1 8/100 8 250 130 160 100 440
2 8/150 8 250 130 160 150 440
3 8/200 8 250 130 160 200 457
4 8/315 8 250 130 160 315 489